Laboratórna medicína Laboratórna medicína
 

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu
Slovenská zdravotnícka univerzita
Slovenská lekárska spoločnosť

vás pozývajú na 17. ročník kongresu s medzinárodnou účasťou

LABORATÓRNA MEDICÍNA 2015

Súčasťou kongresu bude

CERTIFIKAČNÝ KURZ POCT
27. 11. 2015 (popoludní) – pre všeobecných lekárov

INOVAČNÝ KURZ
NOVINKY V LABORATÓRNEJ MEDICÍNE 2015
28. 11. 2015 (celý deň) – pre študentov zaradených do postgraduálneho štúdia
klinickej biochemie a laboratórnej medicíny, všeobecného a vnútorného lekárstva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kongres je ohodnotený 16 CME kreditmi SACCME.

Hlavné témy:

  • Mikronutrienty v klinickej praxi
  • Laboratórna diagnostika v mieste poskytovania zdravotníckej starostlivosti
  • Certifikačný kurz POCT
  • Novinky v laboratórnej medicíne 2015
  • Anatomická a klinická patológia

Cieľom kongresu je:

  • prekonať bariéry medzi klinikou a laboratóriom,
  • prekonať medzery v laboratórnej diagnostike medzi SR a vyspelými krajinami západnej Európy a USA, ktoré ešte existujú.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulletin na stiahnutie

PREDNÁŠKY —>

 
 
                        © ABC studio, Lucian Cmorej, 2011 - 2015       
   

 

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu